Projektujemy i budujemy bezpieczne, niezawodne rozwiązania dla bazy danych oraz zarządzamy nimi. Pozyskujemy również cenne informacje dzięki rzetelnemu raportowaniu i pulpitom Business Intelligence.
Organizujemy szkolenia, prowadzone przez naszych doświadczonych expertów. Więcej o szkoleniach…

Podnoszenie wydajności

Identyfikujemy i eliminujemy „wąskie gardła”, tak aby Twoja baza danych działała z najwyższą wydajnością.

Administracja bazą danych

Zapewniamy zdalne wsparcie DBA. Dbamy o płynne i bezproblemowe działanie Twoich baz danych.

Kontrola stanu bazy danych

Upewnij się, że baza danych jest poprawnie skonfigurowana i nie pojawią się niespodziewane problemy z jej działaniem

Rozwój interfejsu

Projektujemy i budujemy interfejsy. Zapewniamy bezproblemowe przenoszenie danych między starszymi a nowymi systemami, systemami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz systemami ERP.

Architektura bazy danych

Projektujemy systemy big data i hurtownie danych oraz interfejsy między nimi.

Bezpieczeństwo

Pomagamy chronić bazy danych przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, identyfikując i usuwając luki oraz ustanawiając rozsądne zasady bezpieczeństwa.