Jednostki administaracji publicznej stoją przed wyzwaniem związanym z rosnącą liczbą danych, które muszą zostać zweryfikowane, poddane analizie a następnie zarchiwizowane.

Obieg dokumentów opracowany przez firmę Windroos pozwala na kompleksowe i zintegrowane zarządzanie dokumentami w urzędzie. Urząd otrzymuje możliwość sprawnej rejestracji i dekretacji pism niezależnie od drogi jaką zostało przesłane.

Bardzo wygodnym rozwiązaniem jest pełne zintegrowanie obiegu dokumentów z Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP), co w ogromnym stopniu ułatwia jednostce pracę przy ich obsłudze.

E-kancelaria usprawnia procesy związane z przyjmowaniem i obsługą pism, poprzez wprowadzenie modelu procesów biznesowych takich jak: procesy kadrowe, przyjmowanie i rozliczanie faktur czy zamówienia publiczne.

Funkcje systemu obiegu dokumentów E-kancelaria

 • Rejestracja dokumentów

  System zapewnia integrację z Platformą EPUAP2 oraz serwerami e-mail. Pozwala również na rozpoznawanie tekstu z dokumentów dzięki Optical Character Recognition (OCR) oraz na automatyczny import danych.

 • Zarządzanie procesami biznesowymi

  Model procesów biznesowych ma na celu automatyzację i optymalizację przepływu pracy, informacji i dokumentów pomiędzy pracownikami. Wdrożenie BPM w urzędzie, podnosi efektywność wykonywanych zadań, korzystnie wpływa również na czas przeznaczony na ich realizację. Implementacja dedykowanych procesów powoduje uporządkowanie i usystematyzowanie obiegu typowych dla danego urzędu dokumentów.

 • Repozytorium

  E-Kancelaria usprawnia porządkowanie dokumentów oraz wersjonowanie plików. Pozwala również na szybkie, również pełnotekstowe, wyszukiwanie treści. Umożliwia zarządzanie dostępem do i historią.

   

Masz więcej pytań? Zadzwoń: +48 532 514 856 lub napisz: biuro@windroos.pl


Moduł integracji z EPUAP2

Niewątpliwą zaletą systemu obiegu dokumentów jest jego integracja z Elektroniczną Platformą Usług Administacji Publicznej. Dzięki modułowi, pisma przesyłane poprzez platformę pojawiają się na bieżąco w systemie E-kancelarii.

Bezpośrednio z systemu uprawnieni użytkownicy, mają również możliwość wysyłki dokumentów na platformę EPUAP. Więcej o module…