Knockout to biblioteka JavaScript, która pomaga tworzyć bogate, responsywne interfejsy użytkownika do wyświetlania i edytowania, z przejrzystym podstawowym modelem danych. Za każdym razem, gdy sekcje interfejsu użytkownika, które aktualizują się dynamicznie (np. Zmieniają się w zależności od działań użytkownika lub gdy zmienia się zewnętrzne źródło danych), Knockout pomaga we wdrożeniu go w prostszy i łatwiejszy sposób.

Najważniejsze funkcje:

Śledzenie zależności – automatycznie aktualizuje odpowiednie części interfejsu użytkownika po zmianie modelu danych.
Powiązania deklaratywne – w prosty i oczywisty sposób można łączyć części interfejsu użytkownika z modelem danych. Korzystając z tej biblioteki łatwo skonstruować złożone dynamiczne interfejsy użytkownika, używając dowolnie zagnieżdżonych kontekstów powiązań.
Rozszerzalność – biblioteka umozliwia implementowanie niestandardowych zachowań jako nowe deklaratywne powiązania w celu ich nowego użycia.

Szkolenia z Knockout.js

Chcesz rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tej biblioteki? Zapraszamy na szkolenia obejmujące tematykę pracy z Knockout.js. Więcej informacji…