Angular od wielu lat jest jednym z najważniejszych o ile nie najważniejszym frameworkiem aplikacji internetowych. Na początku swojego istnienia spopularyzowny był w wersji AngularJS, jednak ta wersja miała swoje pewne ograniczenia, a dopisane optymalizacje nie rozbudowały jej możliwości tak jak się tego spodziewano.

Angulat to nowoczesna platforma aplikacji internetowych, która zapewnia programistom bogaty zestaw narzędzi do tworzenia dużych i solidnych aplikacji. Co jest ogromną zaletą framework umozliwia budowanie aplikacji, które doskonale funkcjonują na prawie każdej platformie: mobilnej, internetowej lub stacjonarnej.

Głównych „sponsorem” Anular’a jest Google a rozwijany jest przez społeczność open source, która z pasją i zaangażowaniem rozwija ten framework.

Szkolenia z Angular’a

Chcesz rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tego frameworku? Zapraszamy na szkolenia obejmujące tematykę pracy z Angular. Więcej informacji…